Chop Teaw By Changply Travel
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น.-18:00 น.
เสาร์ 09:00 น. - 14:00 น.
Chop Teaw By Changply Travel
พบทัวร์ ทัวร์จีน
891 พีเรียด จาก 111 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
CTCP240294
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"

พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ค. 67 | มี 1 พีเรียด
 9 Air
5 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 10,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240554
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ชมความอลังการสะพานอ่ายจ้าย เช็คอินชมแสงสีเมืองผู้หรงเจิ้น

พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ค. - ส.ค. 67 | มี 7 พีเรียด
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 11,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240613
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ไฮไลท์!! เจดีย์เงินเจดีย์ทอง..เขางวงช้าง..สวนเจ็ดดาว..เขาวงพระจันทร์..ล่องแม่น้ำหลีเจียง นั่งกระเช้าขึ้นเขาหลูยี่ + ระเบียงกระจก .. เมืองโบราณต้าซี .. เมืองจำลองซ่ง .. หอเสี่ยวเหยา พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ .. ประตูโบราณกูหนานเหมิน .. ต้นไทรพันปี ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนซีเจีย ถนนตงซีเซียง / โชว์ดรีมไลค์หลีเจียง

พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ! ปลาอบเบียร์ .. เผือกคริสตัล .. สุกี้เห็ด

พักโรงแรม 4 ดาว

ไฮไลท์!! เจดีย์เงินเจดีย์ทอง..เขางวงช้าง..สวนเจ็ดดาว..เขาวงพระจันทร์..ล่องแม่น้ำหลีเจียง นั่งกระเช้าขึ้นเขาหลูยี่ + ระเบียงกระจก .. เมืองโบราณต้าซี .. เมืองจำลองซ่ง .. หอเสี่ยวเหยา พิพิธภัณฑ์ดอกไม้ .. ประตูโบราณกูหนานเหมิน .. ต้นไทรพันปี ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนซีเจีย ถนนตงซีเซียง / โชว์ดรีมไลค์หลีเจียง

เดินทางช่วง
ส.ค. 67 | มี 3 พีเรียด
 Thai Viet Jet Air
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 13,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240646
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ท่องดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ชมอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ และอุทยานเขานางฟ้า

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ส.ค. - ก.ย. 67 | มี 3 พีเรียด
 Sichuan Airlines
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 14,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240188
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ค. - พ.ย. 67 | มี 25 พีเรียด
 • 17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 25 )
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 15,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240422
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เยือนกุ้ยหลินดินแดนแห่งธรรมชาติ เช็คอินเมืองสวรรค์บนพิภพ ชมเขางวงช้างและหุบเขาวงพระจันทร์

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ย. - ต.ค. 67 | มี 4 พีเรียด
 NOK Airlines
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 15,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240338
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน เช็คอินแสงสีฝูหรงเจิ้น เที่ยวเมืองโบราณเพิ่งหวง

พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
ส.ค. 67 - ม.ค. 68 | มี 15 พีเรียด
 • 26 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  16 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  30 ก.ย. 67 - 6 ต.ค. 67
  14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  28 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
  4 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
  11 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  18 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  25 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  2 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  9 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  16 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
  23 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  30 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 15 )
 Qingdao Airlines
7 วัน 6 คืน / เริ่มเพียง 16,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240456
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือเมืองโบราณเพิ่งหวง เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น

พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
พ.ย. 67 - ม.ค. 68 | มี 18 พีเรียด
 • 1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
  3 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
  10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
  17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
  24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67
  1 ธ.ค. 67 - 6 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
  8 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
  15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
  22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  1 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 16,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240346
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ล่าวกาย, ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน, เมืองซาปา, โบสถ์หินซาปา, ตลาดคนเดินซาปา, Moana Café, หมู่บ้าน Cat Cat, นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan, ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, ด่านเหอโข่ว, เมืองเจียนสุ่ย, สะพาน 17 หลุม, จูเจียการ์เด้น, ตึก Zhao yang Lou (จัตรุรัสเทียนอันเหมินขนาดเล็ก), ถนน Ming Than, ไนท์มาร์เก็ต, ถ้ำนกนางแอ่น, ร้านสินค้าพื้นเมือง, ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน, เมืองผิงเปียน, หมู่บ้านคนแม้ว, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย

ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพานม, ชาบูปลาแซลมอน+หม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดงดาลัด

พักโรงแรม 3 ดาว

ล่าวกาย, ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน, โบสถ์หินซาปา, ตลาดคนเดินซาปา, Moana Café, หมู่บ้าน Cat Cat, นั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan, ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, ด่านเหอโข่ว, เมืองเจียนสุ่ย, สะพาน 17 หลุม, จูเจียการ์เด้น, ตึก Zhao yang Lou (จัตรุรัสเทียนอันเหมินขนาดเล็ก), ถนน Ming Than, ไนท์มาร์เก็ต, ถ้ำนกนางแอ่น, ร้านสินค้าพื้นเมือง, ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน, หมู่บ้านคนแม้ว, วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย

เดินทางช่วง
ก.ค. - ธ.ค. 67 | มี 7 พีเรียด
 Thai Airways
5 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 19,919
ทัวร์โค้ด
CTCP240544
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

เยือนชนเผ่าแม้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก "แม้วซีเจียง" สัมผัสดินแดนธรรมชาติ ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ส.ค. - ต.ค. 67 | มี 3 พีเรียด
 Thai Viet Jet Air
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 19,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 111 โปรแกรม
Powered by