Chop Teaw By Changply Travel
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น.-18:00 น.
เสาร์ 09:00 น. - 14:00 น.
Chop Teaw By Changply Travel
พบทัวร์ ทัวร์จีน
776 พีเรียด จาก 94 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
CTCP240188
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
มิ.ย. - พ.ย. 67 | มี 41 พีเรียด
 • 19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67
  26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  30 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67
  3 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  7 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67
  10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67
  17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67
  24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  30 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67
  1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
  18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
  22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
  30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 41 )
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 10,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240294
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

สักการะเจ้าแม่กวนอิมทะเลจีนใต้ เยือนฮาวายแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว ชมวิวเกาะ "ซานย่า"

พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ค. 67 | มี 2 พีเรียด
 9 Air
5 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 10,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240554
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ชมความอลังการสะพานอ่ายจ้าย เช็คอินชมแสงสีเมืองผู้หรงเจิ้น

พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ค. - ก.ย. 67 | มี 13 พีเรียด
 • 28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67
  31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  2 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67
  4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
  14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
  18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
  21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 12,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240246
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

เมืองหยีชาง- ล่องเรือชมเขื่อนสามผา– บ้านเกิดกวี ชวีหยวน– สวนดอกท้อ- เมืองจางเจียเจี้ย- ตึกมหัศจรรย์ 72- พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย– เมืองโบราณฝูหรงเจิ้นยามค่ำคืน- นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนเหมินซาน– ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา– บันไดเลื่อนทะลุเขา- ถ้ำประตูสวรรค์

อาหารครบทุกมื้อ / อาหารมื้อพิเศษ Wedding Banquet

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
มิ.ย. 67 | มี 2 พีเรียด
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 14,900
ทัวร์โค้ด
CTCP240376
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ท่องดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ชมอุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ และ อุทยานเขานางฟ้า"

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
มิ.ย. 67 | มี 1 พีเรียด
 Sichuan Airlines
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 14,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240247
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

เมืองฉางซา- เมืองฉางเต๋อ- วัดโบราณเชียนหมิง– เมืองโบราณเฟิ่งหวง- ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง- ถนนคนเดินโบราณ SHIBAN- เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (ล่องเรือ)– เมืองจางเจียเจี้ย– นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนเหมินซาน- ระเบียงกระจก- ชมถ้ำประตูสวรรค์(บันไดเลื่อน)- พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย- แกรนด์แคนยอน– สะพานกระจก+ชมVR 4 มิติ- ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง- ถนนคนเดินหวงซิงลู่

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
มิ.ย. - ก.ค. 67 | มี 6 พีเรียด
 Thai Viet Jet Air
5 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 15,888
ทัวร์โค้ด
CTCP240422
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เยือนกุ้ยหลินดินแดนแห่งธรรมชาติ เช็คอินเมืองสวรรค์บนพิภพ ชมเขางวงช้างและหุบเขาวงพระจันทร์

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ย. - ต.ค. 67 | มี 4 พีเรียด
 NOK Airlines
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 15,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240248
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้- ย่านซินเทียนตี้- หางโจว– ล่องเรือทะเลสาบซีหู (รวมล่องเรือ)- ถนนโบราณเหอฝ่างเจีย- หมู่บ้านน้ำ Puyuan– ตึกเต้นรำ Fosun Foundation- หอไข่มุก(ด้านนอก)– หาดไว่ทาน– ถนนนานจิง- ตลาอดร้อยปี

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
มิ.ย. - ก.ค. 67 | มี 2 พีเรียด
 Shanghai Airlines
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 16,888
ทัวร์โค้ด
CTCP240338
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน เช็คอินแสงสีฝูหรงเจิ้น เที่ยวเมืองโบราณเพิ่งหวง

พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
ต.ค. 67 - ม.ค. 68 | มี 12 พีเรียด
 • 14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  28 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
  4 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
  11 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  18 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  25 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  2 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  9 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  16 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
  23 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  30 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Qingdao Airlines
7 วัน 6 คืน / เริ่มเพียง 16,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240456
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ล่องเรือเมืองโบราณเพิ่งหวง เช็คอินชมแสงสีเมืองฝูหรงเจิ้น

พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
พ.ย. 67 - ม.ค. 68 | มี 18 พีเรียด
 • 1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
  3 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
  10 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
  17 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
  24 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67
  1 ธ.ค. 67 - 6 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
  8 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
  15 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
  22 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  1 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Qingdao Airlines
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 16,990
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 94 โปรแกรม
Powered by