Chop Teaw By Changply Travel
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น.-18:00 น.
เสาร์ 09:00 น. - 14:00 น.
Chop Teaw By Changply Travel
พบทัวร์ คุนหมิง
206 พีเรียด จาก 15 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
CTCP240205
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
มิ.ย. - ต.ค. 67 | มี 9 พีเรียด
 Thai AirAsia
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 18,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240101
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจียง สัมผัสดินแดนดอกไม้แห่งเอเชีย "นครคุนหมิง"

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
มิ.ย. - ต.ค. 67 | มี 20 พีเรียด
 • 27 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
  11 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
  16 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
  27 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  29 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  3 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  10 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  24 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
  15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
  22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
  26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 20 )
 Lucky air
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 19,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240154
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ย. - ต.ค. 67 | มี 13 พีเรียด
 • 5 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
  15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
  22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
  26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Lucky air
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 20,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240414
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

เมืองโบราณต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก, ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” Impression Lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก, เดินทางกลับคุนหมิงด้วยรถไฟความเร็วสูง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิม, วัดหยวนทง

สุกี้ปลาแซลม่อน, สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง

พักโรงแรม 4 ดาว

เมืองโบราณต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม ช่องแคบเสือกระโจน, เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิน, สระมังกรดำ, เมืองโบราณลี่เจียง, อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก, ชมการแสดง“ความประทับใจแห่งลี่เจียง” Impression Lijiang หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน, อุทยานน้ำหยก, เดินทางกลับคุนหมิงด้วยรถไฟความเร็วสูง, ตำหนักทองจินเตี้ยน, สวนน้ำตกคุนหมิง ช้อปปิ้งถนนคนเดิม, วัดหยวนทง

เดินทางช่วง
มิ.ย. - ต.ค. 67 | มี 6 พีเรียด
 Thai AirAsia
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 21,919
ทัวร์โค้ด
CTCP240525
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ชมวิวสุดอลังการ เยือนเมืองโบราณแชงกรีล่า ชมความงามทะเลสาบไป่สุยเหอ

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ม.ค. - มี.ค. 68 | มี 20 พีเรียด
 • 14 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68
  15 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
  11 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68
  12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
  15 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68
  18 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68
  19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
  20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
  21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68
  22 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68
  25 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
  26 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68
  27 ก.พ. 68 - 4 มี.ค. 68
  28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68
  12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
  15 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68
  19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
  22 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68
  25 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68
  26 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 20 )
 Thai AirAsia
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 22,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240526
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์ มณฑลยูนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ต.ค. 67 - มี.ค. 68 | มี 42 พีเรียด
 • 11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  31 ต.ค. 67 - 5 พ.ย. 67
  1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
  7 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67
  19 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
  26 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  28 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67
  4 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  5 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
  10 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
  17 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
  19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 25 ธ.ค. 67
  24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
  30 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68
  1 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68
  7 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68
  9 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
  10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68
  4 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
  6 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
  7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
  11 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
  13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
  14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
  18 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
  20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 42 )
 Lucky air
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 22,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240530
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก" เยือนสระมังกรดำ ชมความงามทะเลสาบไปสุยเหอ ชมโชว์จางอี้ใหม่วสุดอลังการ

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
พ.ย. 67 - มี.ค. 68 | มี 33 พีเรียด
 • 1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
  7 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  3 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  4 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
  12 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
  18 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
  10 ม.ค. 68 - 15 ม.ค. 68
  12 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68
  20 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
  21 ก.พ. 68 - 26 ก.พ. 68
  25 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
  26 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68
  27 ก.พ. 68 - 4 มี.ค. 68
  28 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68
  5 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68
  6 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
  7 มี.ค. 68 - 12 มี.ค. 68
  12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
  13 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
  14 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68
  19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68
  20 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
  21 มี.ค. 68 - 26 มี.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 33 )
 kunming airline
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 22,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240514
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

สัมผัสเมืองโบราณ มณฑลยูนนาน ชม วัฒนธรรมทิเบต .. วัดลามะซงจ้านหลิน .. ช่องแคบเสือกระโจน ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก..ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ..อุทยานน้ำหยกอวี้สุ่ยจ้าย ชมโชว์อลังการกลางแจ้ง IMPRESSION OF LIJIANG “ ความประทับใจแห่งลี่เจียง ”

พร้อมเสริฟเมนูพิเศษ ! สุกี้ปลาแซลม่อน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด

พักโรงแรม 4 ดาว

สัมผัสเมืองโบราณ มณฑลยูนนาน ชม วัฒนธรรมทิเบต .. วัดลามะซงจ้านหลิน .. ช่องแคบเสือกระโจน ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก..ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ..อุทยานน้ำหยกอวี้สุ่ยจ้าย ชมโชว์อลังการกลางแจ้ง IMPRESSION OF LIJIANG “ ความประทับใจแห่งลี่เจียง ”

เดินทางช่วง
ต.ค. - ธ.ค. 67 | มี 3 พีเรียด
 Lucky air
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 23,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240528
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

เที่ยวครบคุ้มไฮไลท์มณฑลยูนนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าความสูงสู่ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ต.ค. - พ.ย. 67 | มี 3 พีเรียด
 China Eastern
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 23,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240529
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

เช็คอินวังโปตาลาน้อยซงจ้านหลิน แซงกรีล่า พิชิตลมหนาวนั่งกระเช้า "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ย. - ต.ค. 67 | มี 4 พีเรียด
 China Eastern
6 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 23,990

กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 15 โปรแกรม
Powered by