Chop Teaw By Changply Travel
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น.-18:00 น.
เสาร์ 09:00 น. - 14:00 น.
Chop Teaw By Changply Travel
พบทัวร์ เซนได
5 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
CTCP240477
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

เข้าชมหมู่บ้านโบราณกินซัง ออนเซ็น, ขึ้นกระเช้าภูเขาซาโอะ, เข้าชมหมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ, อ่าวมัตสึชิม่า, ชมซากปราสาทอาโอบะ, ชมทะเลสาบอินาวะชิโระ, บึงห้าสีโกชิกะนุมะ, เข้าชมหมู่บ้านจิ้งจอกซาโอะ, ชมทุ่งดอกโคเคียและคอสมอส ณ สวนฮิตาชิ, เก็บแอปเปิ้ล ณ JR Fruit Park, ชมปราสาทสึรุกะ, วัดเอ็นโซจิ

พักโรงแรม 3 ดาว

กินซังออนเซ็น, ภูเขาซาโอะ, หมู่บ้านจิ้งจอกซาโฮะ, หมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ, ทะเลสาบอินาวะชิโระ, บึงห้าสีโกชิกินุมะ, อ่าวมัตสึชิม่า, วัดโกไดโดะ, วัดเอนสึอิน, ช้อปปิ้ง Duty Free, ช้อปปิ้งถนนคลิสโรด, ช้อปปิ้ง Aeon Mall Narita, ตลาดปลานาคามินาโตะ, ศาลเจ้าโออาไร อิโซซากิ, สวนฮิตาชิ, JR Fruit Park, ปราสาทสึรุกะ, วัดเอ็นโซจิ

เดินทางช่วง
ต.ค. - พ.ย. 67 | มี 2 พีเรียด
 Thai AirAsia X
7 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 43,919
ทัวร์โค้ด
CTCP240489
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ, ทะเลสาบโทวาดะ,ฮาจิมันไตแอสไฟต์, หุบเขาเกบิเค

เนินแห่งพระพุทธเจ้า, หุบเขานรกจิโงคุดานิ, ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ, เมืองฮาโกดาเตะ, ย่านโมโตมาชิ, โกดังอิฐแดงคาเนโมริ, ป้อมโกเรียวคาคุ, นั่งเรือเฟอร์รี่จากฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริ, เก็บแอปเปิ้ล, วัดชูซอนจิ, หุบเขานารูโกะ, นั่งรถไฟจากสถานีเซ็นได สู่สถานีชินจูกุ, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในโตเกียว โทโยสุ เซนเคียวบันไร

เดินทางช่วง
ต.ค. 67 | มี 2 พีเรียด
 Thai Airways
8 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 84,900
ทัวร์โค้ด
CTCP240490
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ, ทะเลสาบโทวาดะ,ฮาจิมันไตแอสไฟต์, หุบเขาเกบิเค

เนินแห่งพระพุทธเจ้า, หุบเขานรกจิโงคุดานิ, ล่องเรือชมทะเลสาบโตยะ, เมืองฮาโกดาเตะ, ย่านโมโตมาชิ, โกดังอิฐแดงคาเนโมริ, ป้อมโกเรียวคาคุ, นั่งเรือเฟอร์รี่จากฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริ, เก็บแอปเปิ้ล, วัดชูซอนจิ, หุบเขานารูโกะ, นั่งรถไฟจากสถานีเซ็นได สู่สถานีชินจูกุ, ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในโตเกียว โทโยสุ เซนเคียวบันไร

เดินทางช่วง
ต.ค. 67 | มี 1 พีเรียด
 Thai Airways
8 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 84,900
Powered by