Chop Teaw By Changply Travel
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น.-18:00 น.
เสาร์ 09:00 น. - 14:00 น.
Chop Teaw By Changply Travel
พบทัวร์ จิ่วจ้ายโกว
85 พีเรียด จาก 10 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
CTCP240140
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

เช็คอินชมความงามอุทยานสวรรค์ 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว" เยือนอุทยานแห่งชาติ "หวงหลง" ชมเมืองโบราณลั่วไต้

พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ค. - ส.ค. 67 | มี 3 พีเรียด
 Thai Viet Jet Air
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 23,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240216
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานแห่งชาติจิ๋วจ้ายโกว เยือนอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมเมืองโบราณลั่วไต้

พักโรงแรม 5 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ย. 67 - ม.ค. 68 | มี 32 พีเรียด
 • 4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
  14 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
  15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  22 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
  27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67
  29 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
  30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  4 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67
  19 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  21 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67
  24 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  29 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
  31 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 32 )
 Thai Viet Jet Air
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 23,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240230
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

สัมผัสลมหนาวอุทยาน 3 ฤดู "จิ่วจ้ายโกว" นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เชีย

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ธ.ค. 67 - ม.ค. 68 | มี 10 พีเรียด
 Thai AirAsia
6 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 23,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240252
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ต.ค. - ธ.ค. 67 | มี 15 พีเรียด
 • 11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
  16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67
  6 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 15 )
 Thai AirAsia
6 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 24,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240386
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

เที่ยว 2 แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งมณฑลเสฉวน เที่ยวชมอุทยานหวงหลง "สระสวรรค์ในแดนดิน" อุทยานปี้เผิงโกว หนึ่งในอุทยานทางธรรมชาติอันสวยงามที่ตั้งอยู่ในเสฉวน ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ต้นกำเนิดในมณฑลเสฉวน

อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน,อาหารกวางตุ้ง

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ย. 67 - ม.ค. 68 | มี 10 พีเรียด
 Thai Lion Air
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 29,999
ทัวร์โค้ด
CTCP240574
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด ช้อปปิ้ง POP MART ART TOY สุดฮิต!! สัมผัสบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าของเฉิงตู ถนนคนเดินซอยกว้างแคบ

สุกี้หม่าล่า,เป็ดปักกิ่ง

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ต.ค. - พ.ย. 67 | มี 4 พีเรียด
 China Eastern
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 34,999
ทัวร์โค้ด
CTCP240415
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

-เฉิงตู - เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมนั่งกระเช้าขึ้น+รถกอล์ฟ) -อุทยานแห่งชาติจิ่วจ่ายโกว - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ซงพาน

เมนูพิเศษ!! สุกี้หม่าล่า

พักโรงแรม 5 ดาว

-กำแพงเมืองโบราณซงพาน - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - วังแพะเขียว -ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่

เดินทางช่วง
ต.ค. - พ.ย. 67 | มี 2 พีเรียด
 Thai Airways
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 39,900
ทัวร์โค้ด
CTCP240388
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ เข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว 2 วันเต็ม (รวมรถเหมาในอุทยาน) อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ ชมความน่ารักของหมีแพนด้า แบบใกล้ชิด

อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน ,อาหารกวางตุ้ง

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ต.ค. - พ.ย. 67 | มี 3 พีเรียด
 Thai Airways
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 39,999
ทัวร์โค้ด
CTCP240429
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

ชม 4 มรดกโลก...สุดอลังการ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) นั่งกระเช้าขึ้นเขาง้อไบ๊ นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เศียรทรงช้าง เกาะเล่อซาน ล่องเรือชมความงามของ หลวงพ่อโตเล่อซาน ชมโชว์ทิเบต / โชว์ง้อไบ๊

อาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน , เป็ดปักกิ่ง

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
พ.ย. 67 | มี 1 พีเรียด
 Thai Airways
7 วัน 6 คืน / เริ่มเพียง 39,999
ทัวร์โค้ด
CTCP240564
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน

ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชม 2 อุทยาน มรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ ชมโชว์ทิเบต….โชว์ที่ขึ้นชื่อของมณฑลเสฉวน อิสระช้อปปิ้ง…ถนนคนเดินซอยกว้างแคบ

อาหารพิเศษ….สุกี้เสฉวน

เดินทางช่วง
ต.ค. 67 | มี 5 พีเรียด
 Air China
6 วัน 5 คืน / เริ่มเพียง 42,999
Powered by