Chop Teaw By Changply Travel
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น.-18:00 น.
เสาร์ 09:00 น. - 14:00 น.
Chop Teaw By Changply Travel
พบทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
374 พีเรียด จาก 22 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
CTCP240051
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

เดินทางช่วง
มิ.ย. - ก.ค. 67 | มี 10 พีเรียด
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 8,888
ทัวร์โค้ด
CTCP240047
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา2คืน" ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา

พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
มิ.ย. - ต.ค. 67 | มี 16 พีเรียด
 • 20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 Vietnam Airlines
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 9,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240355
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

กุ้งมังกรซอสเนย, หม้อไฟทะเล

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ,บานาฮิลล์เต็มวัน,มรดกโลกฮอยอัน,โบสถ์สีชมพู,ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

เดินทางช่วง
ส.ค. - ต.ค. 67 | มี 19 พีเรียด
 • 2 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  25 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  2 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67
  4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  9 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  22 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 19 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 9,999
ทัวร์โค้ด
CTCP240129
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เช็คอินเมืองฝรั่งเศสในฝัน "บานาฮิลส์" UNSEEN ห้ามพลาดกิจกรรมล่องเรือกระดัง และชมเมืองศัสตาร์ด

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
มิ.ย. - ต.ค. 67 | มี 17 พีเรียด
 • 21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 11,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240206
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

สุดฟิน "พักบานาฮิลล์ 1 คืน" ชมดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส ล่องเรือกระด้ง เช็คอินศัสตาร์ดทาวน์ เมืองโบราณฮอยอัน

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
มิ.ย. - ต.ค. 67 | มี 41 พีเรียด
 • 21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
  22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
  27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  28 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
  29 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67
  4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
  5 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67
  6 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
  12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
  13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
  18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
  20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
  25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
  28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
  24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  29 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67
  31 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  7 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
  4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 41 )
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 11,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240360
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

รถไฟสู่สถานีกระเช้า,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ฟานซีปัน,พระใหญ่ฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์

อาหารแบบบุฟเฟต์ VAN SAM FANXIPAN,ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอลพร้อมไวน์แดงดาลัด

ฟานซีปัน,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์,ช้อปปิ้งถนนสาย36

เดินทางช่วง
มิ.ย. - ส.ค. 67 | มี 13 พีเรียด
 • 20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
  27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
  11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
  18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Vietjet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 11,999
ทัวร์โค้ด
CTCP240361
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

รถไฟสู่สถานีกระเช้า,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ฟานซีปัน,พระใหญ่ฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์

อาหารแบบบุฟเฟต์ VAN SAM FANXIPAN,ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอลพร้อมไวน์แดงดาลัด

ฟานซีปัน,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์,ช้อปปิ้งถนนสาย36

เดินทางช่วง
ก.ย. - ต.ค. 67 | มี 9 พีเรียด
 Vietjet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 11,999
ทัวร์โค้ด
CTCP240049
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา 2 คืน" UNSEEN ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" เช็คอิน "MOANA CAFE"

พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ค. - ก.ย. 67 | มี 14 พีเรียด
 • 20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
  25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Vietnam Airlines
5 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 12,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240317
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักดี 4 ดาวทุกคืน รวมค่ากระเช้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ต.ค. 67 - ม.ค. 68 | มี 42 พีเรียด
 • 3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  31 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
  1 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67
  2 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67
  7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
  9 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
  16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  29 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
  30 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
  19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
  21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  31 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 42 )
 Vietjet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 13,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240053
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ, พักบานาฮิลล์, มรดกโลกฮอยอัน, วัดหลินอิ๋ง, ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ บนบานาฮิลล์, หม้อไฟทะเล+กุ้งมังกร

มารินา คาเฟ่ริมน้ำ, พักบานาฮิลล์, มรดกโลกฮอยอัน, วัดหลินอิ๋ง, ชมโชว์แสงสีเสียงดานัง

เดินทางช่วง
มิ.ย. - ก.ค. 67 | มี 5 พีเรียด
 Thai Viet Jet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 13,999

กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 22 โปรแกรม
Powered by