Chop Teaw By Changply Travel
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น.-18:00 น.
เสาร์ 09:00 น. - 14:00 น.
Chop Teaw By Changply Travel
พบทัวร์ เวียดนามเหนือ
239 พีเรียด จาก 12 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
CTCP240047
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา2คืน" ดื่มด่ำบรรยากาซเมืองกลางหุบเขา

พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ค. - ต.ค. 67 | มี 15 พีเรียด
 • 20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
  21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  28 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 15 )
 Vietnam Airlines
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 10,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240360
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

รถไฟสู่สถานีกระเช้า,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ฟานซีปัน,พระใหญ่ฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์

อาหารแบบบุฟเฟต์ VAN SAM FANXIPAN,ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอลพร้อมไวน์แดงดาลัด

ฟานซีปัน,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์,ช้อปปิ้งถนนสาย36

เดินทางช่วง
มิ.ย. - ส.ค. 67 | มี 12 พีเรียด
 • 27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
  4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
  11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
  18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
  19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
  25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  1 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Vietjet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 11,999
ทัวร์โค้ด
CTCP240361
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

รถไฟสู่สถานีกระเช้า,นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ฟานซีปัน,พระใหญ่ฟานซิปัน,เจ้าแม่กวนอิม,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์

อาหารแบบบุฟเฟต์ VAN SAM FANXIPAN,ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอลพร้อมไวน์แดงดาลัด

ฟานซีปัน,โมอาน่า คาเฟ,หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต,สุสานโฮจิมินห์,เมก้า แกรนด์ เวิลด์,ช้อปปิ้งถนนสาย36

เดินทางช่วง
ก.ย. - ต.ค. 67 | มี 9 พีเรียด
 Vietjet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 11,999
ทัวร์โค้ด
CTCP240049
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก "พักซาปา 2 คืน" UNSEEN ล่องเรือฮาลองบก "นิงห์บิงห์" เช็คอิน "MOANA CAFE"

พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
ก.ค. - ก.ย. 67 | มี 13 พีเรียด
 • 25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
  7 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
  10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
  16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
  23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
  30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67
  4 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
  11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
  13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
  19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Vietnam Airlines
5 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 12,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240317
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักดี 4 ดาวทุกคืน รวมค่ากระเช้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ต.ค. 67 - ม.ค. 68 | มี 42 พีเรียด
 • 3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  5 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  31 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
  1 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67
  2 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67
  7 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
  8 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
  9 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  15 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
  16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  28 พ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67
  29 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
  30 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  5 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67
  14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
  19 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
  21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  29 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  30 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  31 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 42 )
 Vietjet Air
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 13,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240199
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก

ชาบูปลาแซลมอน+หม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดงดาลัด

พักโรงแรม 3 ดาว

ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน, โบสถ์หินซาปา, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่า ซาปา คาเฟ่, หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต, นั่งรถรางขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ถนน 36 สาย, ทะเลสาบตะวันตก, วัดเฉินก๊วก, ล่องเรือกระจาด, ถ้ำตามก๊ก

เดินทางช่วง
ก.ค. - พ.ย. 67 | มี 13 พีเรียด
 • 4 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
  26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
  8 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
  22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
  5 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67
  26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
  3 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
  10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
  11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
  17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
  20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  31 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
  31 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 13 )
 Thai Airways
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 14,919
ทัวร์โค้ด
CTCP240318
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ล่องเรือมรล่องเรือมรดกโลกฮาลองบก "นิงห์บิง" รวมรถรางซาปา และนั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ต.ค. 67 - ม.ค. 68 | มี 16 พีเรียด
 • 11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
  12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
  19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
  15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  6 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
  28 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68
  29 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68
  30 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
  31 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 Vietjet Air
5 วัน 4 คืน / เริ่มเพียง 15,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240482
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เที่ยวด่านชายแดนเวียดนาม-จีน, โบสถ์หินเมืองซาปา, ถนนคนเดินซาปา, เช็คอินโมอาน่าคาเฟ่, ขึ้นยอดเขาฟานซีปัน, ชมสุสานโฮจิมินห์, เที่ยวหมู่บ้านธูป, เที่ยว MEGA GRAND WORLD

ชาบูหม้อไฟปลาสเตอร์เจียน+ไวน์แดง

พักโรงแรม 3 ดาว

ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน, ถนนคนเดินซาปา, โมอาน่าคาเฟ่, ยอดเขาฟานซีปัน, สุสานโฮจิมินห์, ทะเลสาบคืนดาบ, ช้อปปิ้งถนน 36 สาย, หมู่บ้านธูป, MEGA GRAND WORLD

เดินทางช่วง
ต.ค. 67 - ม.ค. 68 | มี 9 พีเรียด
 Thai Airways
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 16,919
ทัวร์โค้ด
CTCP240521
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักซาปา 2 คืน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา ล่องเรือฮาลองบก นิงห์บิงห์

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ต.ค. 67 - เม.ย. 68 | มี 50 พีเรียด
 • 4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  8 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
  9 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
  30 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  4 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
  21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  31 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
  1 ม.ค. 68 - 4 ม.ค. 68
  2 ม.ค. 68 - 5 ม.ค. 68
  10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
  11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
  17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
  18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68
  6 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
  7 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
  8 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68
  14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
  15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68
  21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
  22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
  27 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
  28 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68
  1 มี.ค. 68 - 4 มี.ค. 68
  6 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
  8 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
  13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
  14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
  15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
  20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
  22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
  28 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
  29 มี.ค. 68 - 1 เม.ย. 68
  4 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
  12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
  13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68
  14 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 50 )
 Thai Airways
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 19,990
ทัวร์โค้ด
CTCP240522
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

สัมผัสลมหนาวเมืองซาปา พักซาปา 2 คืน รวมค่ากระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน นั่งรถรางซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์

พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
ต.ค. 67 - เม.ย. 68 | มี 49 พีเรียด
 • 4 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67
  13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
  23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
  25 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
  8 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
  9 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
  14 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
  16 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
  21 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
  23 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
  29 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67
  30 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67
  4 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67
  7 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
  12 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
  14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67
  20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67
  21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67
  26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
  27 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67
  31 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68
  1 ม.ค. 68 - 4 ม.ค. 68
  10 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68
  11 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68
  17 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68
  18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68
  6 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68
  7 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68
  8 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68
  14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68
  15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68
  21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68
  22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68
  27 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68
  28 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68
  1 มี.ค. 68 - 4 มี.ค. 68
  6 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68
  8 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68
  13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68
  14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68
  15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68
  20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68
  22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68
  28 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68
  29 มี.ค. 68 - 1 เม.ย. 68
  4 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68
  12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68
  13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68
  14 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 49 )
 Thai Airways
4 วัน 3 คืน / เริ่มเพียง 19,990

กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 12 โปรแกรม
Powered by