Chop Teaw By Changply Travel
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น.-18:00 น.
เสาร์ 09:00 น. - 14:00 น.
Chop Teaw By Changply Travel
ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (TK)

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
-โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม -เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - มอนเตคาตินี่ -ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เมสเตร้ - เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ -จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ -อินเทอร์ลาเค่น
พักโรงแรม 4 ดาว
-เดินเที่ยวชมเมือง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา -ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง -ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ -ช้อปปิ้ง ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม
8 วัน 5 คืน /
เริ่มต้น 79,900 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม
Tour Code : CTCP240103
โรงแรม :
เลือกวันเดินทาง
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size ที่นั่งว่าง
23 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 79,900 98,900 แสดง - 20 รับจอง
6 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 79,900 98,900 แสดง - 20 รับจอง
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 86,900 105,900 แสดง - 20 รับจอง
7 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 83,900 102,900 แสดง - 20 รับจอง
21 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 83,900 102,900 แสดง - 20 รับจอง
8 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 79,900 98,900 แสดง - 20 รับจอง
23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 86,900 105,900 แสดง - 20 รับจอง
1 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 87,900 106,900 แสดง - 20 รับจอง
4 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 87,900 106,900 แสดง - 20 รับจอง
Powered by